การบรรยายเรื่อง “การบริหารเงินหลังเกษียณ” 

 วันที่ 6 สิงหาคม 2564

 

เรื่อง "เรื่องน่ารู้ของผู้เกษียณ"

โดย คุณสมศักดิ์ ฐิติธนชาต

กองบริหารงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายบริหารการเงิน

pdf-file  Slide ประกอบการบรรยาย "เรื่องน่ารู้ของผู้เกษียณ"

youtube   Download  ( คลิกขวาที่ Download เลือก Save link as... และกด save )


เรื่อง "สอ.กฟผ. ทางเลือกในการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำหรับผู้เกษียณ"

โดย คุณพูนสุข โตชนาการ

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

pdf-file  Slide ประกอบการบรรยาย "สอ. ทางเลือกในการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำหรับผู้เกษียณ"

                                                                                multimedia เกษียณอย่างมีสุข EP.1 เมื่อเกษียณต้องทำอย่างไร

multimedia เกษียณอย่างมีสุข EP.2 วิธีเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข ผ่านระบบออนไลน์

youtube   Download ( คลิกขวาที่ Download เลือก Save link as... และกด save ) 


เรื่อง "การใช้งาน Application สำหรับผู้เกษียณ"

โดย คุณกานต์ ลชิตากุล

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

pdf-file  Slide ประกอบการบรรยาย "การใช้งาน Application สำหรับผู้เกษียณ

youtube   Download  ( คลิกขวาที่ Download เลือก Save link as... และกด save )


เรื่อง "แนวคิดการบริหารสินทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ"

โดย คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

pdf-file  Slide ประกอบการบรรยาย "แนวคิดการบริหารสินทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ" 

youtube   Download  ( คลิกขวาที่ Download เลือก Save link as... และกด save )

 

                                           

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    (ฝ่ายบริหารการเงิน)        53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อาคาร ท.100 ชั้น 2 ห้อง 226

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายมนัส เลาหบุตร (บช.10) โทร.65573, นางพัชรินทร์ วรแสงศรีจำเริญ (บช.9 ) โทร.65572       ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข (พช.6) โทร. 65537

จำนวนผู้เข้าชม Website   (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 )                      ท่านสามารถรับชม Website ให้สวยงามด้วย 249137482 Firefox & appicns Chrome Google Chrome  

Mail EGAT | VPN Access นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.