การบรรยายจาก บลจ.

Global Equity นโยบายตราสารทุนต่างประเทศ 

 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563

 โดยเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

(บริษัท หลักทรัพย์จัดการหลักทรัพย์ วรรณ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการหลักทรัพย์พรินซิเพิล)

  

                                              

                                                          youtube  ดาวน์โหลด   (คลิกที่ลิงค์ดาวน์โหลดเลือก Save link as ... และกด save)

 


 

Clip vdo บริษัทหลักทรัพย์จัดการหลักทรัพย์พรินซิเพิล

 

 

                                                                                                           youtube ดาวน์โหลด   (คลิกที่ลิงค์ดาวน์โหลดเลือก Save link as ... และกด save)

 

 

ข้อมูลการลงทุน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 
   กองทุนรวม  ลักษณะการลงทุน  Fund Fact Sheet ของกองทุนรวม
 1.  ONE-UGG-RA  หุ้นเติบโตทั่วโลก

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-UGG-RA_summary_prospectus.pdf

 2.  ONE-DISC-RA  หุ้นเติบโตขนาดกลางและเล็กทั่วโลก

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-DISC-RA_summary_prospectus.pdf

 3.  ONE-EUROEQ  หุ้นในทวีปยุโรป

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-EUROEQ_summary_prospectus.pdf

 4.  1US-OPP  หุ้นในสหรัฐอเมริกา

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/1US-OPP_summary_prospectus.pdf

 5.  ONE-ALLCHINA-RA  หุ้นจีน 

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-ALLCHINA-RA_summary_prospectus.pdf

 6.  ONE-UJE-RA  หุ้นในญี่ปุ่น

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-UJE-RA_summary_prospectus.pdf

 7.  1AM-GEM  หุ้นในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) 

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/1AM-GEM_summary_prospectus.pdf

 8.  ONE-STOXXASEAN  หุ้น 30 บริษัทที่อยู่ในดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-STOXXASEAN_summary_prospectus.pdf

 9.  ONE-INDIAOPP-RA  หรือ   ONE-INDIAOPP-IA      หุ้นในอินเดีย

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-INDIAOPP-RA_summary_prospectus.pdf

 10.  ONE-VIETNAM-RA  หุ้นในเวียดนาม

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-VIETNAM-RA_summary_prospectus.pdf

 11.  ONE-GLOBFIN-IA  หุ้นกลุ่ม Financial Service

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-GLOBFIN-IA_summary_prospectus.pdf

 12.  ONE-GECOM  

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

e-commerce

 https://www.one-asset.com/doc_fund/Fund%20Summary%20Prospectus/ONE-GECOM_summary_prospectus.pdf

 
 
 
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

 

   กองทุนรวม      ลักษณะการลงทุน  Fund Fact Sheet ของกองทุนรวม
 1.  PRINCIPAL GEF    หุ้นทั่วโลก                            https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_GEF_FFS.pdf  
 2. PRINCIPAL  GBRAND   หุ้นที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก   https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_GBRAND_FFS.pdf   
 3. PRINCIPAL GOPP   หุ้นทั่วโลก https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_GOPP_FFS.pdf  
 4.  PRINCIPAL USEQ หุ้นขนาดกลางและใหญ่ในอเมริกา     https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_USEQ_FFS.pdf  
 5. PRINCIPAL EUEQ หุ้นในทวีปยุโรป https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_EUEQ_FFS.pdf  
 6. PRINCIPAL JEQ หุ้นในญี่ปุ่น https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_JEQ_FFS.pdf  
 7.  PRINCIPAL APDI

 

หุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น)                                                

https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_APDI_FFS.pdf  
 8. PRINCIPAL CHEQ หุ้นในจีน https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_CHEQ_FFS.pdf  
9.

 

PRINCIPAL CHTECH             
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในจีนและฮ่องกง               https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_CHTECH_FFS.pdf  
 10. PRINCIPAL VNEQ หุ้นในเวียดนาม https://www.principal.th/sites/default/files/fund-documents/Thailand%20Site/th_PRINCIPAL_VNEQ_FFS.pdf  

 

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว    (ฝ่ายบริหารการเงิน)        53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  อาคาร ท.100 ชั้น 2 ห้อง 226

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: นายมนัส เลาหบุตร (บช.10) โทร.65573, นางพัชรินทร์ วรแสงศรีจำเริญ (บช.9 ) โทร.65572       ผู้ดูแลเว็บไซต์: น.ส.พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข (พช.6) โทร. 65537

จำนวนผู้เข้าชม Website   (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 )                      ท่านสามารถรับชม Website ให้สวยงามด้วย 249137482 Firefox & appicns Chrome Google Chrome  

Mail EGAT | VPN Access นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ.